Zajmujemy się działaniami przyczyniającymi się do zwiększenia wpływu obywateli na polityki publiczne.

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy serdecznie na trzecie spotkanie lokalne w Krośnie. W trakcie spotkania odbędzie się dyskusja dotycząca aktualnej problematyki prawnej OZE, prowadzonych prac legislacyjnych, oczekiwań, barier.

Zapraszamy serdecznie na czwarte spotkanie lokalne w Zabrzu. Spotkanie wyjątkowe ze względu na połączenie tematyki z zakresu „Energicznego Obywatela”  z tematyką spotkań Biznes przy kawie.

Minione wydarzenia

10 sierpnia w Laboratorium Aktywności Społecznej w Niepołomicach odbyło się II z cyklu 24 spotkań lokalnych w ramach Projektu „Energiczny Obywatel”.

13 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej odbyło się I z cyklu 24 spotkań lokalnych w ramach Projektu „Energiczny Obywatel”.

7 czerwca w Ośrodku Szkoleniowo- Dydaktycznym w Miękini odbył się Kongres Wprowadzający „Energiczny Obywatel” będący pierwszym spotkaniem w ramach Projektu. Frekwencja dopisała, nastroje również.

Cele projektu

Zwiększenie zaangażowania obywateli w sprawy publiczne

Wzrost świadomości w zakresie OZE

Niwelowanie barier rozwoju rynku prosumenckiego

Podniesienie poczucia o posiadanym wpływie na sprawy publiczne

Organizator akcji:

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 
2015_logo_FIO_v1