Zajmujemy się działaniami przyczyniającymi się do zwiększenia wpływu obywateli na polityki publiczne.

Cele projektu

Zwiększenie zaangażowania obywateli w sprawy publiczne

Wzrost świadomości w zakresie OZE

Niwelowanie barier rozwoju rynku prosumenckiego

Podniesienie poczucia o posiadanym wpływie na sprawy publiczne

Organizator akcji:

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 
2015_logo_FIO_v1

Click here to add your own text