Zajmujemy się działaniami przyczyniającymi się do zwiększenia wpływu obywateli na polityki publiczne.

Nadchodzące wydarzenia

Minione wydarzenia

Piąte spotkanie lokalne odbyło się 22 października 2016 roku w Karwinie w powiecie proszowickim. Największym zainteresowaniem wśród uczestników spotkania cieszyły się dotacje, czyli formy wsparcia finansowego dla obywateli na realizację energooszczędnych inwestycji.

31 sierpnia 2016 roku odbyło się czwarte spotkanie lokalne w Zabrzu w ramach projektu Energiczny Obywatel. Dyskutowano o aktualnej problematyce prawnej OZE, prowadzonych pracach legislacyjnych, oczekiwaniach. Wyjaśniano podstawowe zagadnienia związane z ustawą OZE.

29 sierpnia 2016r. w Krośnie odbyło się kolejne spotkanie lokalne w ramach projektu „Energiczny Obywatel”. Wypracowano listę propozycji zmian w prawodawstwie, aby rynek OZE w dalszym ciągu rozwijał się dynamicznie. Próbowano również wypracować spójne i optymalne  procedury przyłączenia i rozliczania wyprodukowanej i zużytej przez prosumentów energii.

Cele projektu

Zwiększenie zaangażowania obywateli w sprawy publiczne

Wzrost świadomości w zakresie OZE

Niwelowanie barier rozwoju rynku prosumenckiego

Podniesienie poczucia o posiadanym wpływie na sprawy publiczne

Organizator akcji:

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 
2015_logo_FIO_v1

Click here to add your own text