31.08.2016 – zapraszamy na spotkanie w Zabrzu!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie lokalne w ramach Projektu „Energiczny Obywatel”, które odbędzie się 31 sierpnia 2016 r. w Centrum Innowacji Silesia w Zabrzu, ul. Lompy 41 w godzinach 11:00 – 15:00. Osoby chętne mogą wziąć również udział w wydarzeniu towarzyszącym – jednym z cyklu spotkań „Biznes przy kawie” od godziny 9:00.

W ramach części spotkania należącej do Energicznego Obywatela odbędzie się dyskusja dotycząca aktualnej problematyki prawnej OZE, prowadzonych prac legislacyjnych, oczekiwań. Zostanie wyjaśnione, kim jest Prosument, jakie ma obowiązki i korzyści oraz jakie są zasady rozliczania się posiadacza mikroinstalacji z zakładem energetycznym. Poruszona zostanie kwestia Ustawy OZE, możliwości, które ona stwarza oraz niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą dla rozwoju branży. Jak Ustawa wpływa na rozwój instalacji odnawialnych źródeł energii, w szczególności instalacji fotowoltaicznych, z perspektywy osoby posiadającej instalację OZE a także firm i organizacji działających w tej branży? Nie zostanie pominięta kwestia kolejnych etapów budowy instalacji OZE, źródeł oraz zasad pozyskiwania dotacji na jej budowę a także najczęstszych błędów popełnianych przez nierzetelne firmy instalacyjne. Uczestnicy spotkań zdobędą wiedzę na temat różnych form aktywności obywatelskiej, o konieczności angażowania się w sprawy publiczne oraz możliwości zwracania uwagi władzy poprzez składanie pism, wniosków, czy wymiany zdań na konsultacjach społecznych.

Zostanie wypracowana lista propozycji uwag, co można zmienić w prawodawstwie, aby rynek OZE w dalszym ciągu rozwijał się dynamicznie. Podjęta zostanie próba wypracowania spójnych procedur w zakresie przyłączenia i rozliczania wyprodukowanej i zużytej przez prosumentów energii.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego pod adresem http://energiczny.polskapv.pl/rejestracja/. Liczba miejsc ograniczona.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zarejestruj się już dziś!