Kongres Zamykający „Energiczny Obywatel”

image003

Energiczny obywatel to projekt, którego celem jest zwiększenie zaangażowania w sprawy publiczne mieszkańców i organizacji z województw małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego poprzez włączanie ich w aktywne działania na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej.

28 listopada 2017 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Dydaktycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Miękini (Miękinia 381, 32-065 Krzeszowice, województwo małopolskie) odbył się Kongres Zamykający „Energiczny Obywatel” będący ostatnim spotkaniem w ramach Projektu. Uczestnicy spotkania mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu m.in. systemów wsparcia, inicjatyw obywatelskich oraz instalacji OZE zarówno ze strony teoretycznej, jak i praktycznej dzięki wizycie laboratoryjnej w laboratorium OZE należącym do AGH w Krakowie. Frekwencja dopisała, było 60 uczestników.

Podczas Kongresu swoje prezentacje wygłosili członkowie Stowarzyszenia: prezes Stowarzyszenia Bogdan Szymański mówił o Prosumencie w polskim systemie prawnym, v-ce prezes Grzegorz Burek przestawił przegląd mikroźródeł OZE w budowie społeczeństwa prosumenckiego oraz o rozwój rynku OZE w liczbach,a Kinga Partyka podsumowała projekt Energiczny Obywatel, mówiła o podjętych działaniach oraz osiągniętych rezultatach.

IMG_2673

IMG_2669

IMG_2700

Jarosław Kotyza z Katedry Surowców Energetycznych AGH, a zarazem Prezes Ośrodka Szkoleniowo-Dydaktycznego AGH w Miękini wygłosił prezentację pod tytułem „Badania i rozwój technologii OZE w praktyce”, zaś Bartłomiej Świderek z Globenergii – „Energetyka prosumencka w politykach samorządowych”.

IMG_2754

IMG_2693

Swoje wystąpienia mieli także przedstawiciele firm, takich jak: SolarEdge, Viessmann i Dimplex. Pierwsza z nich była reprezentowana przez Michała Maronę, który przedstawił prezentację pod tytułem „Innowacyjne technologie PV zwiększające wydajnośc instalacji – optymalizacja mocy”, druga przez Artura Karczmarczyka który podjął się omówienia tematu „Ekonomika mikroinstalacji OZE – pompy ciepła i fotowoltaika – razem czy osobno”. Ostatnią firmę reprezentował Jakub Kapuśniak przedstawiający studium przypadków integracji rozwiązań grzewczo-chłodniczych opartych o OZE.

Ostatnim prelegentem była Łucja Kućmin-Węglarczyk z Katedry Surowców Energetycznym mówiąca o Klastrach energii jako odpowiedzi na politykę prosumencką. Po prezentacji Pani Łucji, nastąpiła dyskusja z chętnymi Uczestnikami Kongresu dotycząca klastrów energii.

IMG_2766

 

Uczestnicy mieli także okazję wziąć udział w zwiedzaniu laboratorium OZE Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie zapoznali się z mikroinstalacjami w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii, w tym pomp ciepła, fotowoltaiki, biomasy, energetyki wiatrowej rekuperacji.

IMG_2772

Przerwa kawowa, która miała miejsce podczas spotkania była świetną okazją do rozmowy z ekspertami, zadawania im pytań, które nurtowały Uczestników, nawiązania nowych kontaktów i znajomości.

IMG_2714

IMG_2708

Bardzo dziękujemy wszystkim przybyłym Uczestnikom za udział w Kongresie oraz aktywne włączanie się w panele dyskusyjne. Dziękujemy także wszystkim Obywatelom, którzy czynnie włączali się w działania na rzecz rozwoju energetyki podczas całego trwania projektu „Energiczny Obywatel”!

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!

image001

 

Kontakt organizacyjny:
Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV, ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków, tel.+48 12 654 52 12biuro@polskapv.pl

Spotkanie lokalne w Ciężkowicach

Dziękujemy za udział w spotkaniu lokalnym w Ciężkowicach


Kolejne spotkanie z cyklu Energiczny Obywatel odbyło się 22.08.2017 r. w Ciężkowicach w Muzeum Przyrodniczym im. Krystyny i Włodzimierza Tomków. Uczestnicy spotkania mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu m.in. inicjatyw obywatelskich, technologii odnawialnych źródeł energii, systemów wsparcia. Na spotkaniu gościli nie tylko przedstawiciele lokalnego samorządu, ale także mieszkańcy gminy oraz lokalni przedsiębiorcy. Strzałem w dziesiątkę okazało się poruszenie tematów związanych z systemem wsparcia dla odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Mieszkańcy gminy Ciężkowice złożyli deklaracje na wybrane technologię OZE i byli bardzo ciekawi jakie będzie wyglądać dalsze postępowanie formalno-prawne. Uczestnicy spotkania jednogłośnie stwierdzili, iż czas od momentu złożenia deklaracji do etapu realizacji inwestycji w ich domostwach jest zdecydowanie zbyt długi. Ponadto ciągły brak konkretnego terminu ogłoszenia regulaminu konkursu RPO budzi wiele kontrowersji wśród lokalnej społeczności. Spora część osób zainteresowana była sposobem rozliczania mikorinstalacji z zakładem energetycznym. Większość uczestników spotkania była wyraźnie zainteresowana mikroinstalacjami fotowoltaicznymi twierdząc, że jest to jedna z bardziej obiecujących technologii OZE.

IMG_0278

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie, cieszymy się z okazanego zainteresowania i mamy nadzieję, że odpowiedzieliśmy na wszystkie nurtujące pytania z zakresu inicjatyw obywatelskich i instalacji odnawialnych źródeł energii.

Spotkanie lokalne w Gorlicach

Dziękujemy za udział w spotkaniu lokalnym w Gorlicach


8 sierpnia 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu Energiczny Obywatel. Tym razem odwiedziliśmy gminę Gorlice. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze a 15 uczestników spotkania poruszało wiele ciekawych tematów. Głównym obszarem zainteresowań mieszkańców było zwalczanie ubóstwa energetycznego w obrębie gminy. Poruszono kwestię nieefektywnego i nieekonomicznego wykorzystania wielkopowierzchniowych gospodarstwa domowych zamieszkiwanych przez pojedyncze jednostki. Zarówno mieszkańcy jaki i przedstawiciele lokalnego samorządu stwierdzili, że realizowane programy mające na celu dofinansowanie inwestycji w OZE nie są przeznaczone dla osób najbiedniejszych, których nie stać na pokrycie wkładu własnego. Jednogłośnie stwierdzono, że należy rozważyć stworzenie odpowiedniego systemu wsparcia dla osób ubogich. Ponadto uczestnicy spotkania szczegółowo dopytywali o instalacje fotowoltaiczne, z uwagi na złożenie deklaracji w ramach programu RPO właśnie na tą technologię. Dla lokalnej społeczności kluczową kwestią była ekonomika instalacji fotowoltaicznych, ale padło także wiele pytań dotyczących sposobu rozliczania się z zakładem energetycznym, sposobu montażu oraz oceny możliwości zainstalowania paneli fotowoltaicznych na różnych rodzajach dachu. Podsumowanie oraz zażyła dyskusja mieszkańców odbyła się w miłej atmosferze wzbogaconej dobrą kawą. Lokalna społeczność stwierdziła iż inicjatywa edukowania społeczeństwa jest niezwykle wartościowa, a do osiągnięcia wyższych celów energetycznych potrzeba czasu i wiedzy. Jednakże wszyscy uczestnicy stwierdzili, że rozwój technologii OZE jest niezbędny do rozwoju gospodarczego oraz środowiskowego naszego Państwa.

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za przybycie i niezwykle rzeczową dyskusję.

8ECC6938-C187-444B-9FCF-46C83E3406B7

Spotkanie lokalne w Nowym Targu

Dziękujemy za udział w spotkaniu lokalnym w Nowym Targu


28 lipca 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Energiczny Obywatel. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem przedstawicieli samorządu terytorialnego. Większość uczestników spotkania wykazała znaczne zainteresowanie technologiami OZE oraz obowiązującym dla nich wsparciem. Mieszkańcy wykazali chęć angażowania się w sprawy publiczne. Prowadzony na obszarze Miasta Nowy Targ nabór deklaracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przyczynił się do zainteresowania lokalnej społeczność w jaki sposób można finansować inwestycję OZE w Polsce. Ponadto przedstawiciele władz lokalnych przyłączyli się do prowadzonej dyskusji i podkreślili znaczenie inicjatywy obywatelskiej w prowadzonych działaniach na obszarze gminy miejskiej. Podczas spotkania poruszono kwestię zasadności stosowania pomp ciepła w klimacie górskim, który jest znacznie bardziej wymagający dla tego typu technologii OZE. Temat został rozwinięty po przez przedstawienie dobrych praktyk ze strony jednego z mieszkańców, który jest właścicielem powietrznej pompy ciepła. Lokalna społeczność rozważała zasadność rozliczania Prosumenta w systemie opustów. Zdania w tym temacie były podzielone, jedni uważają system rozliczeń w postaci opustów za trafny natomiast inni za nie do końca sprawiedliwy. Konkluzją przeprowadzonego spotkania było jednogłośne przesłanie, że rynek prosumencki potrzebuje udoskonalenia w celu niwelowania barier jego rozwoju.

Jeszcze raz dziękujemy za aktywny udział w spotkaniu.

IMG_0204

 

Spotkanie lokalne w Kornowacu

Dziękujemy za udział w spotkaniu lokalnym w Kornowacu


Spotkanie lokalne w Kornowacu w ramach projektu Energiczny Obywatel cieszyło się wielkim zainteresowanie. W trakcie spotkania w przyjemnej atmosferze mieliśmy okazję prowadzić wiele ciekawych rozmów dotyczących systemów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii z lokalną społecznością. Mieszkańcy gminy są niezwykle zainteresowani udziałem w Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego, a ściślej mówiąc z poddziałaniem, którego celem jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Dlatego też, uczestnicy spotkania zaciekawieni byli zarówno zasadą pozyskiwania dofinansowania w ramach RPO oraz zasadą działania poszczególnych technologii OZE. Podczas spotkania przedstawiono możliwości pozyskania energii słonecznej przy pomocy kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych. Przywołano także szerokie możliwości wykorzystania pomp ciepła na cele: grzewcze, chłodnicze oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Lokalna społeczność wykazała duże zaangażowanie oraz własną inicjatywę w prowadzonym spotkaniu. Duża część dyskusji skupiła się na ułatwieniach legislacyjnych dla mikroinstalacji oraz obowiązującego dla nich systemu rozliczenia. Uczestnicy spotkania mieli także wiele pytań związanych z eksploatacją urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, ich serwisem, gwarancją oraz awaryjnością. W związku z chęcią przystapienia do projektu w ramach RPO, także przedstawiciele lokalnych władz aktywnie uczestniczyli w dyskusji. Jedną z ważniejszych kwestii dla samorządu lokalnego było zdobycie wiedzy na jakiej podstawie oraz na jakich zasadach wyłonić wykonawcę końcowego projektów związanych z OZE oraz co powinno znaleźć się we wniosku o dofinansowanie oraz na co zwórcić szczególną uwagę w momencie powstawania programu funkcjonalno-użytkowego.

20170726_180957

Niezwykle cieszymy się, że mogliśmy podzielić się naszą wiedzą z mieszkańcami gminy Kornowac. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za przybycie a także za aktywny i rzeczowy udział w dyskusji.

Spotkanie lokalne w Czernichowie

Dziękujemy za udział w spotkaniu lokalnym w Czernichowie


Spotkanie lokalne w Czernichowie odbyło się 25 lipca 2017 r. w Urzędzie Gminy Czernichów. W trakcie spotkania 11 osób aktywnie włączyło się w rozmowy dotyczące funkcjonowania rynku prosumenckiego. Istotną kwestią dla mieszkańców był sposób rozliczania Prosumenta w ramach tzw. opustów. Lokalna społeczność uznała, że sposób rozliczenia w ramach opustów powinien być zmieniony. Z korzyścią dla Prosumenta byłoby wprowadzenie do sieci 1 kWh oraz także odebranie w dogodnym terminie 1 kWh.  Szczególną uwagę zwrócono także na aspekty prawne związane z posiadaniem mikroinstalacji oraz możliwości pozyskiwania dotacji na tego typu instalacje. Uczestnicy spotkania wyrazili wątpliwości w stosunku do zasad funkcjonowania Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Jednogłośnie stwierdzono, że należy uregulować prawnie kwestię związane z ewentualnym ponoszeniem odpowiedzialności przez OSD za sytuację gdy mikroinstalacja nie może pracować z winy operatora. W trakcie spotkania padło również wiele pytań o Regionalny Program Operacyjny, zasady jego funkcjonowania a także zapisy umieszczone w regulaminie. Lokalna społeczność wykazała także duże zainteresowanie możliwością połączenia mikroinstalacji wykorzystujących różne technologie OZE tj. instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła. Zdaniem mieszkańców takie połączenie mogłoby bardzo korzystnie wpłynąć na lokalne gospodarstwa domowe.

20170725_160817

Spotkanie lokalne w Dąbrowie Tarnowskiej

Dziękujemy za udział w spotkaniu lokalnym w Dąbrowie Tarnowskiej


24 lipca 2017 roku w Urzędzie Miasta Dąbrowa Tarnowska odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Energiczny Obywatel.

Jednym z podstawowych tematów dyskusji była ustawa OZE oraz jej najnowsza nowelizacja, która została uchwalona przez sejm 20 lipca. Wyjaśniono kwestię wprowadzenia najnowszych zmian, które w głównej mierze dotyczą zielonych certyfikatów. Jednakże mieszkańcy byli głównie zainteresowani wymaganiami prawnymi, które dotyczą mikroinstalacji. Podczas spotkania rozwiano wątpliwości czy na pewno obowiązujące akty prawne nakładają na zakład energetyczny obowiązek przyłączenia mikroinstalacji do sieci bez ponoszenia kosztów przez prosumenta.

IMG_0181

W trakcie prowadzonej dyskusji uczestnicy spotkania wyrazili wątpliwość czy nadmiar wyprodukowanej energii z ich przydomowych instalacji zostanie na pewno wprowadzony do sieci. Mieszkańcy wskazali także, że zakłady energetyczne nie zawsze podejmują próby dobrego informowania mieszkańców o swoich działaniach oraz zobowiązaniach wobec konsumenta.

Gmina miejska Dąbrowa Tarnowska wyraziła chęć wzięcia udziału w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego a konkretnie w Poddziałaniu 4.1.1. mówiącym o rozwoju infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W tym zakresie również pojawiło się wiele pytań a dyskusja trwała długi czas. Mieszkańcy chcieli dowiedzieć się jak funkcjonuje taki sposób dofinansowania OZE oraz kto będzie mógł z niego skorzystać.

IMG_0182

Podczas spotkania padło wiele rzeczowych pytań oraz sugestii. Cieszymy się, że mogliśmy podzielić się naszą wiedzą z mieszkańcami Dąbrowy Tarnowskiej. Jeszcze raz dziękujemy za liczne przybycie i aktywny udział w spotkaniu!

Spotkanie lokalne w Limanowej

Dziękujemy za udział w spotkaniu lokalnym w Limanowej


 Kolejne spotkanie z cyklu Energiczny Obywatel za nami.

Spotkanie, które odbyło się 21.07.2017 r. w Limanowskim Domu Kultury cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności. Mieszkańcy byli bardzo zainteresowani obecnie funkcjonującymi systemami wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. Szereg pytań dotyczyło Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego. Jednogłośnie stwierdzono, że system informowania o naborach oraz sposobu jego przeprowadzania nie jest czytelny dla obywatela.

Ponadto uczestnicy spotkania wykazali duże zainteresowanie rolą samorządu lokalnego w pozyskiwaniu dofinansowań i tworzeniu ram prawnych. W trakcie spotkania mieszkańcy Limanowej mieli okazję zapoznać się z różnymi technologiami OZE oraz ekonomiką poszczególnych instalacji. Wiele osób zastanawiało się nad możliwością rozwoju rynku prosumenckiego. Podczas spotkania odbyła się dyskusja dotycząca zalet i wad technologii OZE oraz jaką instalację wybrać dla konkretnych potrzeb gospodarstwa domowego. Rozmawiano także o obowiązującym systemie rozliczania właściciela mikroinstalacji z zakładem energetycznym. Na podstawie zdobytej wiedzy mieszkańcy mieli wiele pytań do przedstawicieli lokalnych władz, którzy zaangażowali się w prowadzoną dyskusję.

1

2

 Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za przybycie oraz aktywny udział w prowadzonym spotkaniu.

Spotkanie lokalne w Chrzanowie

Dziękujemy za udział w spotkaniu lokalnym w Chrzanowie


18 lipca 2017 roku w gminie Chrzanów odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Energiczny Obywatel. Dużym zainteresowaniem cieszyły się tematy aspektów prawnych związanych z odnawialnymi źródłami energii. Uczestnicy spotkania mieli wiele pytań dotyczących projektów realizowanych w gminie Chrzanów oraz zasady ich działania i przeprowadzania.  W trakcie spotkania rozmawiano także o przywilejach z tytułu bycia Prosumentem. Wiele osób odczuwało obawy związane z opłacalnością i zasadnością wykorzystania w swoich gospodarstwach domowych odnawialnych źródeł. Szersze przybliżenie rachunku ekonomicznego każdej technologii OZE pozwoliło rozwiać wszelkie wątpliwości.  Przeprowadzono także rzeczowe dyskusje dotyczące długości trwania procesu pozyskiwania wsparcia oraz konieczności kompletowania niezbędnej dokumentacji, która podlega rozliczeniu w tego typu projektach. Podczas spotkania mieszkańcy pozyskali informację o możliwości zgłaszania swoich uwag poprzez składanie pism i wniosków do odpowiednich instytucji.

IMG_1

Spotkanie lokalne w Liszkach

Dziękujemy za udział w spotkaniu lokalnym w Liszkach


17 lipca 2017 roku w gminie Liszki odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Energiczny Obywatel. Mieszkańcy licznie przybili na zorganizowane spotkanie. Głównym obszarem zainteresowania były uwarunkowania prawne związane z programami parasolowymi, które będą realizowane w województwie małopolskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.  W głównej mierze uczestnikami dyskusji były osoby zainteresowane montażem instalacji OZE w swoim domostwie.  Na spotkaniu pojawili się także przedstawiciele władz lokalnych, którzy brali aktywny udział w prowadzonych rozmowach.

IMG_0128

W trakcie spotkanie poruszono tematykę związana z mikroinstalacjami. Przedstawiono także wszelkie wymagania prawne dotyczące mikroinstalacji oraz przybliżono zagadnienie Prosumenta: kto może nim być, jakie ma obowiązki oraz korzyści z tego tytułu. Społeczność lokalna była bardzo zainteresowana w jaki sposób powinna być przeprowadzana wizja lokalna ich gospodarstw domowych pod kątem użyteczności dla wykorzystania technologii OZE. Podczas spotkania rozmawiano o doświadczeniach związanych z instalacjami fotowoltaicznymi oraz jak łączyć różne technologię OZE w celu uzyskania jak najlepszych efektów.  W ramach podsumowania spotkania lokalnego, mieszkańcy gminy Liszki wyrazili chęć angażowania się w kolejne działania z zakresu aktywności obywatelskiej.

IMG_0131