Spotkanie lokalne w Krakowie

Spotkanie lokalne w Krakowie
Kolejne z cyklu spotkań „Energiczny Obywatel” odbyło się w Krakowie w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa, znajdującej się przy Placu Wszystkich Świętych 3-4.

Frekwencja na tym spotkaniu dopisała – przybyło ponad 40 uczestników!

W trakcie spotkania  Vice Prezes Branży Fotowoltaicznej – Grzegorz Burek wygłosił poruszył tematy dotyczące:

– Pomocy publicznej

– Mocnych stronach instalacji PV w projektach parasolowych

– Możliwościach zwiększenia szans projektów PV w programach parasolowych

– Najczęstszych błędach w programach parasolowych

Uczestników spotkania bardzo zainteresowały mocne i słabe strony instalacji PV w programach parasolowych, o czym dyskutowano długo. Omówiono szczegółowo koszty związane w takimi programami. Pokazano różnice pomiędzy panelami fotowoltaicznymi, a innymi źródłami ciepła takimi jak kolektory słoneczne, pompami ciepła (CO i CWU) oraz kotłami do centralnego ogrzewania. Omówiono różnice w koszcie zakupu poszczególnych instalacji, a także unikniętej emisji dzięki zastosowaniu poszczególnych rozwiązań. Omówiono także problem, iż instalacje fotowoltaiczne często potrzebują wsparcia innych technologii, jednakże nie zawsze są one finansowane.

Spotkanie to zamknęło cykl spotkań ENERGICZNEGO OBYWATELA

DSC_0064 1 DSC_0031 1

 

 

Spotkanie lokalne w Lyskach

Spotkanie lokalne w Lyskach
Kolejne z cyklu spotkań „Energiczny Obywatel” odbyło się w Lyskach w Sali OSP Lyski, znajdującej się przy ul. Dworcowej 1.

W trakcie spotkania odbyła się dyskusja dotycząca aktualnej problematyki prawnej OZE, prowadzonych prac legislacyjnych, barier. Uczestnicy spotkania zdobyli również wiedzę na temat rónych form aktywności obywatelskiej, o konieczności angażowania się w sprawy publiczne, konieczności zwracania uwagi władz poprzez składanie pism, protestów, uwag a także o konieczności brania udziału w konsultacjach społecznych. Została wypracowana lista uwag, co należy zmienić w prawodawstwie. Podjęta została próba wypracowania spójnych procedur w zakresie przyłączenia i rozliczania wyprodukowanej i zużytej energii przez prosumentów energii.

Szczególnym zainteresowaniem obecnych cieszył się temat różnic pomiędzy panelami fotowoltaicznymi, a kolektorami słonecznymi. Dyskutowano o możliwościach ich dofinansowania, a także instalacji.

Spotkanie lokalne w Ciężkowicach

Spotkanie lokalne w Ciężkowicach
Kolejne z cyklu spotkań „Energiczny Obywatel” odbędzie się w Ciężkowicach w Muzeum Przyrodniczym im. Krystyny i Włodzimierza Tomków, znajdującej się przy ul. 3-go Maja 34.

W trakcie spotkania odbędzie się dyskusja dotycząca aktualnej problematyki prawnej OZE, prowadzonych prac legislacyjnych, oczekiwań, barier. Uczestnicy spotkań zdobędą również wiedzę na temat różnych form aktywności obywatelskiej, o konieczności angażowania się w sprawy publiczne, konieczności zwracania władzy uwagi poprzez składanie pism, protestów, uwag a także o konieczności brania udziału w konsultacjach społecznych.
Zostanie wypracowana lista uwag, co należy zmienić w prawodawstwie, aby było lepiej. Podjęta zostanie próba wypracowania spójnych procedur w zakresie przyłączenia i rozliczania wyprodukowanej i zużytej przez prosumentów energii.
Na podstawie podejmowanych wniosków podejmowane będą próby interwencji u władz mające na celu próbę zmiany niekorzystnej sytuacji.
Zapraszamy szczególnie członków społeczności lokalnych, osoby zainteresowane założeniem instalacji OZE, prosumentów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników i właścicieli firm z branży OZE.

Spotkanie lokalne w Kornowacu

Spotkanie lokalne w Kornowacu
Kolejne z cyklu spotkań „Energiczny Obywatel” odbędzie się w Kornowacu w gminnym Domu Kultury.

W trakcie spotkania odbędzie się dyskusja dotycząca aktualnej problematyki prawnej OZE, prowadzonych prac legislacyjnych, oczekiwań, barier. Uczestnicy spotkań zdobędą również wiedzę na temat różnych form aktywności obywatelskiej, o konieczności angażowania się w sprawy publiczne, konieczności zwracania władzy uwagi poprzez składanie pism, protestów, uwag a także o konieczności brania udziału w konsultacjach społecznych.
Zostanie wypracowana lista uwag, co należy zmienić w prawodawstwie, aby było lepiej. Podjęta zostanie próba wypracowania spójnych procedur w zakresie przyłączenia i rozliczania wyprodukowanej i zużytej przez prosumentów energii.
Na podstawie podejmowanych wniosków podejmowane będą próby interwencji u władz mające na celu próbę zmiany niekorzystnej sytuacji.
Zapraszamy szczególnie członków społeczności lokalnych, osoby zainteresowane założeniem instalacji OZE, prosumentów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników i właścicieli firm z branży OZE.

Spotkanie lokalne w Gorlicach

Spotkanie lokalne w Gorlicach
Kolejne z cyklu spotkań „Energiczny Obywatel” odbędzie się w Gorlicach w Domu Polsko – Słowackim, znajdującym się przy ul. Rynek 1.

W trakcie spotkania odbędzie się dyskusja dotycząca aktualnej problematyki prawnej OZE, prowadzonych prac legislacyjnych, oczekiwań, barier. Uczestnicy spotkań zdobędą również wiedzę na temat różnych form aktywności obywatelskiej, o konieczności angażowania się w sprawy publiczne, konieczności zwracania władzy uwagi poprzez składanie pism, protestów, uwag a także o konieczności brania udziału w konsultacjach społecznych.
Zostanie wypracowana lista uwag, co należy zmienić w prawodawstwie, aby było lepiej. Podjęta zostanie próba wypracowania spójnych procedur w zakresie przyłączenia i rozliczania wyprodukowanej i zużytej przez prosumentów energii.
Na podstawie podejmowanych wniosków podejmowane będą próby interwencji u władz mające na celu próbę zmiany niekorzystnej sytuacji.
Zapraszamy szczególnie członków społeczności lokalnych, osoby zainteresowane założeniem instalacji OZE, prosumentów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników i właścicieli firm z branży OZE.

Spotkanie lokalne w Nowym Targu

Spotkanie lokalne w Nowym Targu
Kolejne z cyklu spotkań „Energiczny Obywatel” odbędzie się w Nowym Targu w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Nowy Targ, znajdującej się przy ul. Krzywej 1.

W trakcie spotkania odbędzie się dyskusja dotycząca aktualnej problematyki prawnej OZE, prowadzonych prac legislacyjnych, oczekiwań, barier. Uczestnicy spotkań zdobędą również wiedzę na temat różnych form aktywności obywatelskiej, o konieczności angażowania się w sprawy publiczne, konieczności zwracania władzy uwagi poprzez składanie pism, protestów, uwag a także o konieczności brania udziału w konsultacjach społecznych.
Zostanie wypracowana lista uwag, co należy zmienić w prawodawstwie, aby było lepiej. Podjęta zostanie próba wypracowania spójnych procedur w zakresie przyłączenia i rozliczania wyprodukowanej i zużytej przez prosumentów energii.
Na podstawie podejmowanych wniosków podejmowane będą próby interwencji u władz mające na celu próbę zmiany niekorzystnej sytuacji.
Zapraszamy szczególnie członków społeczności lokalnych, osoby zainteresowane założeniem instalacji OZE, prosumentów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników i właścicieli firm z branży OZE.

Spotkanie lokalne w Dąbrowie Tarnowskiej

Spotkanie lokalne w Dąbrowie Tarnowskiej
Kolejne z cyklu spotkań „Energiczny Obywatel” odbędzie się w gminie Dąbrowa Tarnowska, w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, znajdującej się przy ul. Rynek 34.

W trakcie spotkania odbędzie się dyskusja dotycząca aktualnej problematyki prawnej OZE, prowadzonych prac legislacyjnych, oczekiwań, barier. Uczestnicy spotkań zdobędą również wiedzę na temat różnych form aktywności obywatelskiej, o konieczności angażowania się w sprawy publiczne, konieczności zwracania władzy uwagi poprzez składanie pism, protestów, uwag a także o konieczności brania udziału w konsultacjach społecznych.
Zostanie wypracowana lista uwag, co należy zmienić w prawodawstwie, aby było lepiej. Podjęta zostanie próba wypracowania spójnych procedur w zakresie przyłączenia i rozliczania wyprodukowanej i zużytej przez prosumentów energii.
Na podstawie podejmowanych wniosków podejmowane będą próby interwencji u władz mające na celu próbę zmiany niekorzystnej sytuacji.
Zapraszamy szczególnie członków społeczności lokalnych, osoby zainteresowane założeniem instalacji OZE, prosumentów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników i właścicieli firm z branży OZE.

Spotkanie lokalne w Chrzanowie

Spotkanie lokalne w Chrzanowie
Kolejne z cyklu spotkań „Energiczny Obywatel” odbędzie się w gminie Chrzanów, w Miejskiej Bibliotece Publicznej, znajdującej się przy ul. Broniewskiego 10 c.

W trakcie spotkania odbędzie się dyskusja dotycząca aktualnej problematyki prawnej OZE, prowadzonych prac legislacyjnych, oczekiwań, barier. Uczestnicy spotkań zdobędą również wiedzę na temat różnych form aktywności obywatelskiej, o konieczności angażowania się w sprawy publiczne, konieczności zwracania władzy uwagi poprzez składanie pism, protestów, uwag a także o konieczności brania udziału w konsultacjach społecznych.
Zostanie wypracowana lista uwag, co należy zmienić w prawodawstwie, aby było lepiej. Podjęta zostanie próba wypracowania spójnych procedur w zakresie przyłączenia i rozliczania wyprodukowanej i zużytej przez prosumentów energii.
Na podstawie podejmowanych wniosków podejmowane będą próby interwencji u władz mające na celu próbę zmiany niekorzystnej sytuacji.
Zapraszamy szczególnie członków społeczności lokalnych, osoby zainteresowane założeniem instalacji OZE, prosumentów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników i właścicieli firm z branży OZE.

Spotkanie lokalne w Liszkach

Spotkanie lokalne w Liszkach
Kolejne z cyklu spotkań „Energiczny Obywatel” odbędzie się w gminie Liszki w byłym budynku Gminnego Ośrodka Kultury, znajdującej się przy ul. Liszki 206.

W trakcie spotkania odbędzie się dyskusja dotycząca aktualnej problematyki prawnej OZE, prowadzonych prac legislacyjnych, oczekiwań, barier. Uczestnicy spotkań zdobędą również wiedzę na temat różnych form aktywności obywatelskiej, o konieczności angażowania się w sprawy publiczne, konieczności zwracania władzy uwagi poprzez składanie pism, protestów, uwag a także o konieczności brania udziału w konsultacjach społecznych.
Zostanie wypracowana lista uwag, co należy zmienić w prawodawstwie, aby było lepiej. Podjęta zostanie próba wypracowania spójnych procedur w zakresie przyłączenia i rozliczania wyprodukowanej i zużytej przez prosumentów energii.
Na podstawie podejmowanych wniosków podejmowane będą próby interwencji u władz mające na celu próbę zmiany niekorzystnej sytuacji.
Zapraszamy szczególnie członków społeczności lokalnych, osoby zainteresowane założeniem instalacji OZE, prosumentów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników i właścicieli firm z branży OZE.

Spotkanie lokalne w Czernichowie

Spotkanie lokalne w Czernichowie
Kolejne z cyklu spotkań „Energiczny Obywatel” odbędzie się w gminie Czernichów w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów, znajdującej się przy ul. Gminnej 1.

W trakcie spotkania odbędzie się dyskusja dotycząca aktualnej problematyki prawnej OZE, prowadzonych prac legislacyjnych, oczekiwań, barier. Uczestnicy spotkań zdobędą również wiedzę na temat różnych form aktywności obywatelskiej, o konieczności angażowania się w sprawy publiczne, konieczności zwracania władzy uwagi poprzez składanie pism, protestów, uwag a także o konieczności brania udziału w konsultacjach społecznych.
Zostanie wypracowana lista uwag, co należy zmienić w prawodawstwie, aby było lepiej. Podjęta zostanie próba wypracowania spójnych procedur w zakresie przyłączenia i rozliczania wyprodukowanej i zużytej przez prosumentów energii.
Na podstawie podejmowanych wniosków podejmowane będą próby interwencji u władz mające na celu próbę zmiany niekorzystnej sytuacji.
Zapraszamy szczególnie członków społeczności lokalnych, osoby zainteresowane założeniem instalacji OZE, prosumentów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników i właścicieli firm z branży OZE.