Dni Otwarte Funduszy Europejskich najlepszą europejską kampanią publiczną roku 2016!

Tegoroczna, trzecia edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich, zwyciężyła w prestiżowym konkursie European Public Communication Award 2016. Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju odebrał ją z rąk Jiříego Buriánka, sekretarza generalnego Europejskiego Komitetu Regionów. Nagroda przyznawana jest najbardziej kreatywnym i wpływowym kampaniom realizującym priorytety komunikacyjne UE, prowadzonym przez jednostki administracji publicznej. Doceniono skalę oraz efekty akcji. Podkreślono również bardzo duży zasięg medialny wydarzenia.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich najlepszą europejską kampanią publiczną roku 2016

Nagroda dla Dni Otwartych Funduszy Europejskich, źródło: Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko

Kampanię DOFE koordynowało Ministerstwo Rozwoju we współpracy ze wszystkimi instytucjami zarządzającymi krajowymi i regionalnymi programami unijnymi w Polsce. Podczas Dni Otwartych odbyło się prawie 900 wydarzeń w całej Polsce, które odwiedziło ok. 225 000 uczestników. Towarzyszyła im kampania promocyjna w telewizji – ponad 50 projektów, przynajmniej po 1 w każdym województwie, radiu i Internecie – około 100 zapowiedzi.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim instytucjom oraz beneficjentom projektów unijnych, którzy współtworzyli akcję Dni Otwarte Funduszy Europejskich i przygotowali wspaniałe atrakcje dla tysięcy Polaków.

Źródło: Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko