Wyświetlono 6 postów - 1 przez 6 (ze 6 wszystkich)
 • Autor
  Posty
 • #2455

  aśka
  Uczestnik

  Widziałam gdzieś, że Kraków będzie miał dofinansowanie z RPO w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych i mam odnośnie tego pytanie – kto może składać wnioski o dotacje?

  #2456

  admin
  Keymaster

  Dofinansowanie mogą dostać:
  – jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  – administracja rządowa,
  – jednostki naukowe,
  – uczelnie,
  – spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
  – instytucje kultury,
  – podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,
  – organizacje pozarządowe,
  – kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
  – spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst lub ich związki.

  #2457

  aśka
  Uczestnik

  ok, super!
  A na co można otrzymać takie dofinansowanie?

  #2458

  admin
  Keymaster

  w ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej. Możliwe jest wsparcie projektów:
  typu A – wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
  typu B – wytwarzanie energii cieplnej ze źródeł odnawialnych,
  typu C – wytwarzanie energii w ramach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych,
  typu D – projekty kompleksowe wykorzystujące OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.

  #2459

  aśka
  Uczestnik

  Dziękuję ślicznie. To jeszcze jedno, chyba ostatnie pytanie…Jaki jest maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu?

  #2460

  admin
  Keymaster

  Maksymalnie 60%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis

Wyświetlono 6 postów - 1 przez 6 (ze 6 wszystkich)

Musisz być zalogowany aby odpowiedzieć na ten temat.