Wyświetlono 9 postów - 1 przez 9 (ze 9 wszystkich)
 • Autor
  Posty
 • #2694

  Ireneusz.Rop
  Uczestnik

  Czy ktoś mógłby mi opowiedzieć coś o programie Prosument II?

  #2695

  krecik43
  Uczestnik

  Więc tak….
  Oferta ta jest skierowana do :
  – osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym
  – wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi

  Przez „dysponowanie” nieruchomościami należy rozumieć:
  – prawo własności (w tym współwłasność)
  – użytkowanie wieczyste
  – spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego

  Poprzez budynek mieszkalny, w tym wielorodzinny należy rozumieć istniejący lub będący w budowie, budynek wolnostojący albo samodzielną część domu bliźniaczego albo szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w połowie powierzchni całkowitej.

  #2696

  Ireneusz.Rop
  Uczestnik

  Jakie przedsięwzięcia są objęte wsparciem finansowym?

  #2697

  Dorotis
  Uczestnik

  Wsparciem finansowym objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:
  – małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych:
  – źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
  – pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
  – kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
  – systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp
  – małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe
  – mikrokogeneracja – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe
  – instalacji równolegle wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub ciepła, wymienione powyżej, przeznaczonej dla jednego budynku mieszkalnego, o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione

  Dopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej:
  – więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub
  – więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione

  #2698

  Ireneusz.Rop
  Uczestnik

  Super, dziękuję za informację. A jakie są preferencje finansowania?

  #2699

  barczyk32
  Uczestnik

  bank oferuje finansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, na potrzeby budynków mieszkalnych.

  Dofinansowanie w formie kredytu wraz z dotacją łącznie do 00% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (rozumianych jako koszt wykonania projektu instalacji, dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń, koncesji, zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem), w tym:
  W formie dotacji:
  – dla instalacji do produkcji ciepla (pompy ciepła, kolektory słoneczne, źródła opalane biomasą) – do 15% kosztów kwalifikowanych
  – la instalacji do produkcji energii elektrycznej (systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja) – do 30% kosztów kwalifikowanych.
  W przypadku instalacji wykorzystujących więcej niż jedno odnawialne źródło energii udział procentowy dofinansowania w formie dotacji ustalany jest jako średnia ważona udziałów procentowych określonych powyżej odpowiednio do rodzaju instalacji, proporcjonalnie do ich mocy znamionowej.
  W formie kredytu preferencyjnego o:
  – oprocentowaniu w wysokości 1% w skali roku
  – okresie kredytowania do 15 lat

  #2700

  bodzio
  Uczestnik

  Co jeszcze jest ważne ?
  Zgodnie z ustawą z dnia 20.02.2015 o odnawialnych źródłach energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci elektroenergetycznej następuje wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym 1 do 0,7 z wyjątkiem mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW, dla których ten stosunek ilościowy wynosi 1 do 0,8.

  #2701

  Patryk_insta
  Uczestnik

  Co to są koszty kwalifikowane?

  #2704

  admin
  Keymaster

  koszty kwalifikowane to koszty, które mogą podlegać finansowaniu w ramach programu NFOŚiGW. Obejmują one projekt instalacji dokumentację niezbędną do uzyskania pozwoleń, koncesję, a także zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem.

Wyświetlono 9 postów - 1 przez 9 (ze 9 wszystkich)

Musisz być zalogowany aby odpowiedzieć na ten temat.