Historyczny spadek sprzedaży kolektorów słonecznych! – raport SPIUG

W Raporcie SPIUG: „Podsumowanie trendów rynku budowlanego i instalacyjno-grzewczego w II kwartale 2015 r.” znalazła się niepokojące informacja na temat sprzedaży i zainteresowania Polaków kolektorami słonecznymi – systemami do przygotowywania ciepłej wody użytkowej za pomocą promieniowania słonecznego.

Jak wynika z raportu, w sektorze kolektorów słonecznych po raz pierwszy w historii w I półroczu i konsekwentnie w II kwartale nastąpił spadek i to od razu bardzo wysoki, bo na poziomie ok. 50%. Przyczyny tak wysokiego spadku można upatrywać w załamaniu się rynku klienta indywidualnego po ustaniu programu wsparcia prowadzonego przez NFOŚiGW. Siła pociągową rynku kolektorów słonecznych w ostatnim roku były inwestycje wielkopowierzchniowe i publiczne, które najczęściej były realizowane w II półroczu, natomiast w wypadku klientów indywidualnych, większość inwestycji była realizowana w II i III kwartale każdego roku. Zamknięcie programu NFOŚiGW spowodowało także zamkniecie szeregu montowni kolektorów z importowanych elementów, które z sprzedawały swoje wyroby prawie wyłącznie do klienta indywidualnego, oferując obok niskie ceny często także niezadowalającą jakość produktów, co ma wpływ na negatywne opinie na temat instalacji kolektorów słonecznych do tej pory.

Warto zwrócić uwagę na to, że ciągle Polacy mogą korzystać z wielu programów ( np. RPO) realizowanych w ramach województw, które dofinansowują inwestycje OZE. Do wyboru beneficjentów są również kolektory słoneczne.

SPIUG przypomina w raporcie, że w szczycie rozwoju rynku kolektorów słonecznych w Polsce 4 -5 lat temu w Polsce działało ponad 30 firm które produkowały bądź montowały kolektory słoneczne, zarówno płaskie jak i próżniowe. Obecnie ta liczba spadła poniżej 10.

Źródło: Raport SPIUG: „Podsumowanie trendów rynku budowlanego i instalacyjno-grzewczego w II kwartale 2015 r.”