Kongres Zamykający „Energiczny Obywatel”

image003

Energiczny obywatel to projekt, którego celem jest zwiększenie zaangażowania w sprawy publiczne mieszkańców i organizacji z województw małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego poprzez włączanie ich w aktywne działania na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej.

28 listopada 2017 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Dydaktycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Miękini (Miękinia 381, 32-065 Krzeszowice, województwo małopolskie) odbył się Kongres Zamykający „Energiczny Obywatel” będący ostatnim spotkaniem w ramach Projektu. Uczestnicy spotkania mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu m.in. systemów wsparcia, inicjatyw obywatelskich oraz instalacji OZE zarówno ze strony teoretycznej, jak i praktycznej dzięki wizycie laboratoryjnej w laboratorium OZE należącym do AGH w Krakowie. Frekwencja dopisała, było 60 uczestników.

Podczas Kongresu swoje prezentacje wygłosili członkowie Stowarzyszenia: prezes Stowarzyszenia Bogdan Szymański mówił o Prosumencie w polskim systemie prawnym, v-ce prezes Grzegorz Burek przestawił przegląd mikroźródeł OZE w budowie społeczeństwa prosumenckiego oraz o rozwój rynku OZE w liczbach,a Kinga Partyka podsumowała projekt Energiczny Obywatel, mówiła o podjętych działaniach oraz osiągniętych rezultatach.

IMG_2673

IMG_2669

IMG_2700

Jarosław Kotyza z Katedry Surowców Energetycznych AGH, a zarazem Prezes Ośrodka Szkoleniowo-Dydaktycznego AGH w Miękini wygłosił prezentację pod tytułem „Badania i rozwój technologii OZE w praktyce”, zaś Bartłomiej Świderek z Globenergii – „Energetyka prosumencka w politykach samorządowych”.

IMG_2754

IMG_2693

Swoje wystąpienia mieli także przedstawiciele firm, takich jak: SolarEdge, Viessmann i Dimplex. Pierwsza z nich była reprezentowana przez Michała Maronę, który przedstawił prezentację pod tytułem „Innowacyjne technologie PV zwiększające wydajnośc instalacji – optymalizacja mocy”, druga przez Artura Karczmarczyka który podjął się omówienia tematu „Ekonomika mikroinstalacji OZE – pompy ciepła i fotowoltaika – razem czy osobno”. Ostatnią firmę reprezentował Jakub Kapuśniak przedstawiający studium przypadków integracji rozwiązań grzewczo-chłodniczych opartych o OZE.

Ostatnim prelegentem była Łucja Kućmin-Węglarczyk z Katedry Surowców Energetycznym mówiąca o Klastrach energii jako odpowiedzi na politykę prosumencką. Po prezentacji Pani Łucji, nastąpiła dyskusja z chętnymi Uczestnikami Kongresu dotycząca klastrów energii.

IMG_2766

 

Uczestnicy mieli także okazję wziąć udział w zwiedzaniu laboratorium OZE Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie zapoznali się z mikroinstalacjami w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii, w tym pomp ciepła, fotowoltaiki, biomasy, energetyki wiatrowej rekuperacji.

IMG_2772

Przerwa kawowa, która miała miejsce podczas spotkania była świetną okazją do rozmowy z ekspertami, zadawania im pytań, które nurtowały Uczestników, nawiązania nowych kontaktów i znajomości.

IMG_2714

IMG_2708

Bardzo dziękujemy wszystkim przybyłym Uczestnikom za udział w Kongresie oraz aktywne włączanie się w panele dyskusyjne. Dziękujemy także wszystkim Obywatelom, którzy czynnie włączali się w działania na rzecz rozwoju energetyki podczas całego trwania projektu „Energiczny Obywatel”!

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!

image001

 

Kontakt organizacyjny:
Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV, ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków, tel.+48 12 654 52 12biuro@polskapv.pl