Małopolskie: dotacje na wymianę kotłów!

O dotację mogą ubiegać się właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, którzy chcą zlikwidować swój stary piec węglowy i zastąpić go piecem na biomasę lub paliwa gazowe, nowoczesnym piecem węglowym, źródłem ciepła wykorzystującym odnawialne źródło energii lub podłączyć się do sieci ciepłowniczej. Środki dla mieszkańców dostępne będą wyłącznie za pośrednictwem ich samorządów gminnych.

Jak zastąpić palenisko węglowe ekologicznym źródłem ciepła i otrzymać dotację?

Wszystkie informacje dotyczące warunków otrzymania dotacji są dostępne w gminach. Jeżeli gmina stara się o dotacje na wymianę pieców, już wkrótce osoby zainteresowane będą mogły zamówić bezpłatny audyt energetyczny.

Nawet jeśli nie zdecydujesz się na wymianę pieca, również nie zapłacisz za audyt. Jeśli zgodzisz się z zaleceniami audytora, podpisujesz umowę z gminą i przyłączasz się do sieci albo wybierasz instalatora nowego kotła.

Uwaga! W Krakowie dofinansowanie obejmuje wyłącznie kotły gazowe lub OZE. W Metropolii Krakowskiej, z wyjątkiem Krakowa, dofinansowanie dotyczy kotłów gazowych, na biomasę lub OZE. Poza Metropolią dofinansowanie obejmuje kotły gazowe lub OZE oraz kotły na biomasę i węgiel, ale tylko te najnowszej generacji.

Ile na wymianę?

Na likwidację starego, nieekologicznego kotła i zastąpienie go przyłączeniem do sieci ciepłowniczej, kotłem na paliwo stałe bądź gaz lub też OZE można otrzymać 350 zł na każdy kW mocy nowego źródła ciepła (nie więcej niż 8 tys. zł) oraz 80 zł za każdy m2 ogrzewanej powierzchni w przypadku wymiany instalacji (ale nie więcej niż 6 tys. zł). Dzięki unijnym dotacjom planuje się likwidację ponad 26,5 tysiąca starych kotłów węglowych.

Warunkiem uzyskania dotacji na wymianę pieców jest termomodernizacja budynku. Środki na docieplenie budynku zabezpieczono w Programie JAWOR realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOSiGW). To nisko oprocentowana pożyczka z atrakcyjnymi warunkami spłaty. Program dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych o powierzchni docieplanej poniżej 600 m2: ocieplenie ścian budynków, dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją, ścian piwnic, stropów piwnic, wymiana okien i drzwi zewnętrznych.

Pamiętaj! Dotacje na wymianę starych kotłów są dostępne tylko za pośrednictwem gminy.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich