O projekcie

Energiczny obywatel to projekt finansowany w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wdrożonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizowany przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV. Celem zadania publicznego realizowanego od maja 2016r. do końca listopada 2017r. jest zwiększenie zaangażowania w sprawy publiczne mieszkańców i organizacji z województw małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego poprzez włączanie ich w aktywne działania na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej. Zadanie stanowi odpowiedź na problemy jakimi są: niski stopień aktywności obywatelskiej, brak poczucia wpływu Polaków na sprawy publiczne oraz społeczna potrzeba niwelowania barier rozwoju rynku prosumenckiego (rynek prosumencki to rynek produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i odsprzedaży nadwyżki wyprodukowanej energii do zakładu energetycznego bez konieczności zakładania działalności gospodarczej).

Działania planowane w ramach zadania publicznego skierowane będą do:

  1. Prosumentów energii elektrycznej- czyli osób prywatnych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby przy wykorzystaniu instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz sprzedających nadwyżki do sieci energetycznych, nieprowadzących w tym celu ukierunkowanej działalności gospodarczej,
  2. Osób zainteresowanych założeniem instalacji OZE,
  3. Właścicieli i pracowników firm zajmujących się montażem instalacji OZE,
  4. Lokalnych stowarzyszeń działających w branży ekologicznej.

W ramach realizacji zadania publicznego zorganizowany zostanie kongres wprowadzający w czerwcu 2015r., 24 spotkania lokalne oraz kongres podsumowujący w listopadzie 2017r. Spotkania lokalne odbywające się w wybranych losowo gminach będą dotyczyły problematyki OZE oraz propagowaniem aktywności obywatelskiej. W trakcie spotkań odbywać się będzie m.in. dyskusja dotycząca aktualnej problematyki prawnej OZE, prowadzonych prac legislacyjnych, barier.

W trakcie realizacji projektu będzie działała strona internetowa działająca pod adresem www.energiczny.poskapv.pl, mająca stanowić kompendium wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych, być miejscem merytorycznej dyskusji na temat aktywności obywatelskich oraz działań obywatelskich.

Rejestracja na poszczególne wydarzenia odbywające się w ramach Projektu Energiczny obywatel możliwa poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w zakładce Spotkania lokalne – Rejestracja.

Organizator wydarzenia

logo-SBF-300_tło_białe

Patronat

logotyp GLOBEnergia

Patronat medialny

LOGO_gramwzielone_199 - Copy

Logo Vortalu EnergieOdnawialne.pl

LOGO e-odpady.com_1823x553

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

2015_logo_FIO_v1