Spotkanie lokalne w Chrzanowie

Dziękujemy za udział w spotkaniu lokalnym w Chrzanowie


18 lipca 2017 roku w gminie Chrzanów odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Energiczny Obywatel. Dużym zainteresowaniem cieszyły się tematy aspektów prawnych związanych z odnawialnymi źródłami energii. Uczestnicy spotkania mieli wiele pytań dotyczących projektów realizowanych w gminie Chrzanów oraz zasady ich działania i przeprowadzania.  W trakcie spotkania rozmawiano także o przywilejach z tytułu bycia Prosumentem. Wiele osób odczuwało obawy związane z opłacalnością i zasadnością wykorzystania w swoich gospodarstwach domowych odnawialnych źródeł. Szersze przybliżenie rachunku ekonomicznego każdej technologii OZE pozwoliło rozwiać wszelkie wątpliwości.  Przeprowadzono także rzeczowe dyskusje dotyczące długości trwania procesu pozyskiwania wsparcia oraz konieczności kompletowania niezbędnej dokumentacji, która podlega rozliczeniu w tego typu projektach. Podczas spotkania mieszkańcy pozyskali informację o możliwości zgłaszania swoich uwag poprzez składanie pism i wniosków do odpowiednich instytucji.

IMG_1