Spotkanie lokalne w Dąbrowie Tarnowskiej

Dziękujemy za udział w spotkaniu lokalnym w Dąbrowie Tarnowskiej


24 lipca 2017 roku w Urzędzie Miasta Dąbrowa Tarnowska odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Energiczny Obywatel.

Jednym z podstawowych tematów dyskusji była ustawa OZE oraz jej najnowsza nowelizacja, która została uchwalona przez sejm 20 lipca. Wyjaśniono kwestię wprowadzenia najnowszych zmian, które w głównej mierze dotyczą zielonych certyfikatów. Jednakże mieszkańcy byli głównie zainteresowani wymaganiami prawnymi, które dotyczą mikroinstalacji. Podczas spotkania rozwiano wątpliwości czy na pewno obowiązujące akty prawne nakładają na zakład energetyczny obowiązek przyłączenia mikroinstalacji do sieci bez ponoszenia kosztów przez prosumenta.

IMG_0181

W trakcie prowadzonej dyskusji uczestnicy spotkania wyrazili wątpliwość czy nadmiar wyprodukowanej energii z ich przydomowych instalacji zostanie na pewno wprowadzony do sieci. Mieszkańcy wskazali także, że zakłady energetyczne nie zawsze podejmują próby dobrego informowania mieszkańców o swoich działaniach oraz zobowiązaniach wobec konsumenta.

Gmina miejska Dąbrowa Tarnowska wyraziła chęć wzięcia udziału w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego a konkretnie w Poddziałaniu 4.1.1. mówiącym o rozwoju infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W tym zakresie również pojawiło się wiele pytań a dyskusja trwała długi czas. Mieszkańcy chcieli dowiedzieć się jak funkcjonuje taki sposób dofinansowania OZE oraz kto będzie mógł z niego skorzystać.

IMG_0182

Podczas spotkania padło wiele rzeczowych pytań oraz sugestii. Cieszymy się, że mogliśmy podzielić się naszą wiedzą z mieszkańcami Dąbrowy Tarnowskiej. Jeszcze raz dziękujemy za liczne przybycie i aktywny udział w spotkaniu!