Spotkanie lokalne w Dzianiszu

Dziękujemy za udział w spotkaniu lokalnym w Dzianiszu


Spotkanie w Dzianiszu cieszyło się sporym zainteresowaniem, które podobnie jak w przypadku spotkania w Kościelisku zostało wsparte przez lokalnych działaczy. W trakcie spotkania podjęto działania, mające na celu niwelowanie barier rozwój rynku prosumenckiego, w które aktywnie włączyło się 13 uczestników.

spotkanie lokalne w dzianiszu

Z uwagi na plany gminy udziału w programie parasolowym mieszkańcy Dzianisza mieli wiele pytań oraz dylematów związanych z funkcjonowaniem dotacji w ramach małopolskiego RPO. Jak w wielu innych potkaniach ważnym tematem była ekonomika mikroinstalcji finansowanych w 100% ze środków mieszkańców oraz w przypadku uzyskania dotacji. Licznie pojawiały się także bardzo szczegółowe  pytania jak kwestia stawek VAT, możliwości sprzedaży energii do sieci, możliwości wejścia w system opustu. Dyskusja wskazała także że programy realizowane w ramach RPO  wymagają znacznie obszerniejszej kampanii informacyjnej w zakresie możliwości i formy przystąpienia mieszkańców do programu, formy użyczenia nieruchomości mieszkańca w celu montażu instalacji oraz formy przekazania instalacji po okresie trwałości projektu.

Dyskusja w Dzianiszu koncentrowała się także w obszarze możliwości łączenia ze sobą poszczególnych mikroinstalacji takich jak np. pompy ciepła i elektrownie fotowoltaiczne. Wskazano lepsze oraz gorsze połączenia poszczególnych technologii.

Analiza kosztów montażu i eksploatacji mikro instalacji wskazała że bez dotacji dla bardzo wielu uczestników spotkania wysokość nakładów inwestycyjnych oraz ok. 10 letni okres zwrotu jest główną barierą przed podjęciem decyzji o inwestycji. Jednocześnie wielu uczestników wskazało że dotacja na poziomie ok 30% pozwoliłaby podjąć im decyzję o realizacji inwestycji.