Spotkanie lokalne w Gorlicach

Dziękujemy za udział w spotkaniu lokalnym w Gorlicach


8 sierpnia 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu Energiczny Obywatel. Tym razem odwiedziliśmy gminę Gorlice. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze a 15 uczestników spotkania poruszało wiele ciekawych tematów. Głównym obszarem zainteresowań mieszkańców było zwalczanie ubóstwa energetycznego w obrębie gminy. Poruszono kwestię nieefektywnego i nieekonomicznego wykorzystania wielkopowierzchniowych gospodarstwa domowych zamieszkiwanych przez pojedyncze jednostki. Zarówno mieszkańcy jaki i przedstawiciele lokalnego samorządu stwierdzili, że realizowane programy mające na celu dofinansowanie inwestycji w OZE nie są przeznaczone dla osób najbiedniejszych, których nie stać na pokrycie wkładu własnego. Jednogłośnie stwierdzono, że należy rozważyć stworzenie odpowiedniego systemu wsparcia dla osób ubogich. Ponadto uczestnicy spotkania szczegółowo dopytywali o instalacje fotowoltaiczne, z uwagi na złożenie deklaracji w ramach programu RPO właśnie na tą technologię. Dla lokalnej społeczności kluczową kwestią była ekonomika instalacji fotowoltaicznych, ale padło także wiele pytań dotyczących sposobu rozliczania się z zakładem energetycznym, sposobu montażu oraz oceny możliwości zainstalowania paneli fotowoltaicznych na różnych rodzajach dachu. Podsumowanie oraz zażyła dyskusja mieszkańców odbyła się w miłej atmosferze wzbogaconej dobrą kawą. Lokalna społeczność stwierdziła iż inicjatywa edukowania społeczeństwa jest niezwykle wartościowa, a do osiągnięcia wyższych celów energetycznych potrzeba czasu i wiedzy. Jednakże wszyscy uczestnicy stwierdzili, że rozwój technologii OZE jest niezbędny do rozwoju gospodarczego oraz środowiskowego naszego Państwa.

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za przybycie i niezwykle rzeczową dyskusję.

8ECC6938-C187-444B-9FCF-46C83E3406B7