Spotkanie lokalne w Karwinie

Dziękujemy za udział w piątym spotkaniu lokalnym w ramach projektu Energiczny Obywatel!


Piąte spotkanie lokalne odbyło się 22 października 2016 roku w Karwinie w powiecie proszowickim. Uczestnicy spotkania włączyli się w działania mające na celu niwelowanie barier rozwoju rynku prosumenckiego.

karwin-spotkanie2

Spośród wszystkich tematów wokół ekologicznych źródeł energii i inicjatyw społecznych w kwestii ochrony jakości powietrza największym zainteresowaniem wśród uczestników spotkania cieszyły się dotacje, czyli formy wsparcia finansowego dla obywateli na realizację energooszczędnych inwestycji.

W ramach podsumowania można było zauważyć, że większość uczestników było za tym, by systemy wsparcia powinny być przeznaczone głównie dla tych mniej zamożnych inwestorów.

Uczestnicy spotkania sugerowali, że jest duże zapotrzebowanie na tanie kredyty z niskim oprocentowaniem, bliskim 0%, czyli na takie, które funkcjonują w rolnictwie. Większość uczestników to byli właśnie przedstawiciele sektora rolniczego, stąd  w dyskusji tak wiele odniesień do sytuacji rolników.

karwin-spotkanie

Duża część dyskusji dotyczyła funkcjonowania rolników w systemie wsparcia OZE, szczególnie w kontekście zapisów nowej ustawy. Dyskusja pokazała że obowiązujący od 1 lipca system opustów wymaga lepszego doprecyzowania a wiele grup społecznych ma wątpliwości czy może być prosumentem czy nie.

Takie pytania to jasny przekaz dla nas, organizatorów, że dla wielu obywateli system wsparcia oparty o system opustu wydaje się skomplikowany i wymaga bliższego wyjaśnienia a nawet doprecyzowania w ustawie. Podobnie jak definicja prosumenta gdyż w obecnym kształcie szczególnie rolnicy mają obawy czy prowadząc działalność rolniczą mogą być objęci definicją prosumenta.

Wyjaśnienia wymaga także funkcjonowanie umowy kompleksowej i rozliczenie w jej ramach produkcji energii przez przydomowe elektrownie.