Spotkanie lokalne w Katowicach

8 czerwca 2017 roku w Górnośląskim Parku Przemysłowym w Katowicach odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Energiczny Obywatel”. Frekwencja dopisała, nastroje również. Uczestnikami byli głównie członkowie lokalnej społeczności, ale także inwestorzy planujący inwestycje związane z OZE. Prowadzona dyskusja wykazała chęć obywateli do realizacji energooszczędnych inwestycji w swoich domostwach.

IMG_0172IMG_0034
Podobnie jak w poprzednich spotkaniach uczestnicy podnieśli wiele istotnych kwestii dotyczących mikroinstalacji. Pytano zarówno o zasady funkcjonowania mikroinstalacji  jak i przebieg procesu inwestycyjnego. Zwracaliśmy również uwagę na ekonomikę tych instalacji oraz zachęcaliśmy do różnych form aktywności obywatelskiej.Postulowano zmianę stawki rozliczenia systemu opustów z 0,8 i 0,7 na przynajmniej 0,9 i to dla wszystkich mikroinstalacji do 40kW bez rozróżniania. Proponowano również inicjatywę by prosumentem mógł stać się również przedsiębiorca, co stwarzało by szansę na zwiększenie instalacji opartych na OZE w Polsce.