Spotkanie lokalne w Kornowacu

Dziękujemy za udział w spotkaniu lokalnym w Kornowacu


Spotkanie lokalne w Kornowacu w ramach projektu Energiczny Obywatel cieszyło się wielkim zainteresowanie. W trakcie spotkania w przyjemnej atmosferze mieliśmy okazję prowadzić wiele ciekawych rozmów dotyczących systemów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii z lokalną społecznością. Mieszkańcy gminy są niezwykle zainteresowani udziałem w Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego, a ściślej mówiąc z poddziałaniem, którego celem jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Dlatego też, uczestnicy spotkania zaciekawieni byli zarówno zasadą pozyskiwania dofinansowania w ramach RPO oraz zasadą działania poszczególnych technologii OZE. Podczas spotkania przedstawiono możliwości pozyskania energii słonecznej przy pomocy kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych. Przywołano także szerokie możliwości wykorzystania pomp ciepła na cele: grzewcze, chłodnicze oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Lokalna społeczność wykazała duże zaangażowanie oraz własną inicjatywę w prowadzonym spotkaniu. Duża część dyskusji skupiła się na ułatwieniach legislacyjnych dla mikroinstalacji oraz obowiązującego dla nich systemu rozliczenia. Uczestnicy spotkania mieli także wiele pytań związanych z eksploatacją urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, ich serwisem, gwarancją oraz awaryjnością. W związku z chęcią przystapienia do projektu w ramach RPO, także przedstawiciele lokalnych władz aktywnie uczestniczyli w dyskusji. Jedną z ważniejszych kwestii dla samorządu lokalnego było zdobycie wiedzy na jakiej podstawie oraz na jakich zasadach wyłonić wykonawcę końcowego projektów związanych z OZE oraz co powinno znaleźć się we wniosku o dofinansowanie oraz na co zwórcić szczególną uwagę w momencie powstawania programu funkcjonalno-użytkowego.

20170726_180957

Niezwykle cieszymy się, że mogliśmy podzielić się naszą wiedzą z mieszkańcami gminy Kornowac. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za przybycie a także za aktywny i rzeczowy udział w dyskusji.