Spotkanie lokalne w Kościelisku

Dziękujemy za udział w spotkaniu lokalnym w Kościelisku


Środowe spotkanie w Kościelisku cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem które zapewne wynikało z wielu pro ekologicznych działań jakie są podejmowane przez lokalne organizacje oraz poszczególnych działaczy. W trakcie spotkania podjęto działania mające na celu niwelowanie barier rozwój rynku prosumenckiego, w które aktywnie włączyło się 32 uczestników.

Spotkanie lokalne kościelisko

Z uwagi na planowaną w gminie realizację programu parasolowego w przyszłym roku uczestników spotkania najbardziej interesowały zagadnienia związanie z nowelizacją ustawy OZE oraz wynikającymi z niej kwestiami rozliczenia energii elektrycznej w bilansach rocznych. Kościelisko z uwagi na swoje położenie jest miejscem często odwiedzanym przez turystów którzy często wybierają prywatne katery prowadzone przez dużą cześć uczestników. Z tego powodu bardzo liczne były pytania związane z funkcjonowaniem systemu opustów w przypadku osób które prowadzą działalność gospodarczą. Należy zgodnie podkreślić że w ocenie większości zmiany legislacyjne powinny zawsze być wiązane z kampanią informacyjną której ewidentnie brakuje. W zakresie wsparcia OZE na przestrzeni 2 lat nastąpiło kilka istotnych zmian które nie były odpowiednio komunikowane społeczeństwu.

kościelisko spotkanie

Dla wielu uczestników język, jakim tworzone są poszczególne przepisy jest nazbyt skomplikowany co w ocenie większości utrudnia dialog i konsultacje. Dodatkowo w przypadkach w których przepisy prawa muszą być pisane językiem formalnym powinny być do niego przygotowane zwięzłe oraz uproszczone wyjaśnienia.