Spotkanie lokalne w Limanowej

Dziękujemy za udział w spotkaniu lokalnym w Limanowej


 Kolejne spotkanie z cyklu Energiczny Obywatel za nami.

Spotkanie, które odbyło się 21.07.2017 r. w Limanowskim Domu Kultury cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności. Mieszkańcy byli bardzo zainteresowani obecnie funkcjonującymi systemami wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. Szereg pytań dotyczyło Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego. Jednogłośnie stwierdzono, że system informowania o naborach oraz sposobu jego przeprowadzania nie jest czytelny dla obywatela.

Ponadto uczestnicy spotkania wykazali duże zainteresowanie rolą samorządu lokalnego w pozyskiwaniu dofinansowań i tworzeniu ram prawnych. W trakcie spotkania mieszkańcy Limanowej mieli okazję zapoznać się z różnymi technologiami OZE oraz ekonomiką poszczególnych instalacji. Wiele osób zastanawiało się nad możliwością rozwoju rynku prosumenckiego. Podczas spotkania odbyła się dyskusja dotycząca zalet i wad technologii OZE oraz jaką instalację wybrać dla konkretnych potrzeb gospodarstwa domowego. Rozmawiano także o obowiązującym systemie rozliczania właściciela mikroinstalacji z zakładem energetycznym. Na podstawie zdobytej wiedzy mieszkańcy mieli wiele pytań do przedstawicieli lokalnych władz, którzy zaangażowali się w prowadzoną dyskusję.

1

2

 Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za przybycie oraz aktywny udział w prowadzonym spotkaniu.