Spotkanie lokalne w Lyskach

Spotkanie lokalne w Lyskach
Kolejne z cyklu spotkań „Energiczny Obywatel” odbyło się w Lyskach w Sali OSP Lyski, znajdującej się przy ul. Dworcowej 1.

W trakcie spotkania odbyła się dyskusja dotycząca aktualnej problematyki prawnej OZE, prowadzonych prac legislacyjnych, barier. Uczestnicy spotkania zdobyli również wiedzę na temat rónych form aktywności obywatelskiej, o konieczności angażowania się w sprawy publiczne, konieczności zwracania uwagi władz poprzez składanie pism, protestów, uwag a także o konieczności brania udziału w konsultacjach społecznych. Została wypracowana lista uwag, co należy zmienić w prawodawstwie. Podjęta została próba wypracowania spójnych procedur w zakresie przyłączenia i rozliczania wyprodukowanej i zużytej energii przez prosumentów energii.

Szczególnym zainteresowaniem obecnych cieszył się temat różnic pomiędzy panelami fotowoltaicznymi, a kolektorami słonecznymi. Dyskutowano o możliwościach ich dofinansowania, a także instalacji.