Spotkanie lokalne w Miękini

14 czerwca w Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii należącego do wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Miękini koło Krzeszowic odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Energiczny Obywatel”. Rozpoczęto od prezentacji i zwiedzania Centrum. Mimo złej pogody za oknem 15 uczestników aktywnie włączyło się w dyskusję.

Energiczny Miękinia

Tematem przewodnim spotkania był aktualny i dynamiczny proces zakładania w Polsce Klastrów energii, stanowiących ciekawe uzupełnienie dotychczas prowadzonej polityki energetycznej Polski. Dotyczy on budowania lokalnych (prosumenckich) systemów wytwarzania i dystrybucji energii, szczególnie tej pochodzącej z OZE.

20170614_121116 20170614_112437

Głównymi tematami, jakie poruszono to obowiązujące regulacje, potrzeby i możliwości budowania oraz funkcjonowanie klastrów energii w Polsce wraz z przyjętymi już przykładami. Cele i działalność, potencjał energetyczny i ekonomiczny (szczególnie w ograniczeniu niskiej emisji) klastów energii oraz ograniczenia i bariery podczas ich budowania to kolejne poruszone tematy.  Wygłoszono także prezentacje tematyczne dotyczące mikoenergetyki rozproszonej : fotowoltaiki, biomasy i pomp ciepła.

20170614_112435

Następnie dyskutowano o ubóstwie energetycznym i zastanawiano się jakie akty prawne mogły by pomóc w jego zwalczaniu. Spore emocje wzbudziły także sposoby rozliczania energii z fotowoltaiki.

20170614_104909