Spotkanie lokalne w Nowym Targu

Dziękujemy za udział w spotkaniu lokalnym w Nowym Targu


28 lipca 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Energiczny Obywatel. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem przedstawicieli samorządu terytorialnego. Większość uczestników spotkania wykazała znaczne zainteresowanie technologiami OZE oraz obowiązującym dla nich wsparciem. Mieszkańcy wykazali chęć angażowania się w sprawy publiczne. Prowadzony na obszarze Miasta Nowy Targ nabór deklaracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przyczynił się do zainteresowania lokalnej społeczność w jaki sposób można finansować inwestycję OZE w Polsce. Ponadto przedstawiciele władz lokalnych przyłączyli się do prowadzonej dyskusji i podkreślili znaczenie inicjatywy obywatelskiej w prowadzonych działaniach na obszarze gminy miejskiej. Podczas spotkania poruszono kwestię zasadności stosowania pomp ciepła w klimacie górskim, który jest znacznie bardziej wymagający dla tego typu technologii OZE. Temat został rozwinięty po przez przedstawienie dobrych praktyk ze strony jednego z mieszkańców, który jest właścicielem powietrznej pompy ciepła. Lokalna społeczność rozważała zasadność rozliczania Prosumenta w systemie opustów. Zdania w tym temacie były podzielone, jedni uważają system rozliczeń w postaci opustów za trafny natomiast inni za nie do końca sprawiedliwy. Konkluzją przeprowadzonego spotkania było jednogłośne przesłanie, że rynek prosumencki potrzebuje udoskonalenia w celu niwelowania barier jego rozwoju.

Jeszcze raz dziękujemy za aktywny udział w spotkaniu.

IMG_0204