,

Spotkanie lokalne w Nowym Wiśniczu

Dziękujemy za udział w spotkaniu lokalnym w Nowym Wiśniczu


Spotkanie lokalne w Nowym Wiśniczu rozpoczęło cykl spotkań w 2017 roku. Uczestnikami spotkania byli członkowie lokalnej społeczności oraz inwestorzy planujący inwestycje związane z OZE. Dużym zainteresowaniem cieszyły się tematy z wiązane z dotacjami a w szczególności pozyskiwaniem środków w ramach RPO.  Prowadzona dyskusja wykazała chęć obywateli do realizacji  energooszczędnych inwestycji w swoich domostwach.

Wyświetlanie 20170302_104929.jpg

Wyświetlanie 20170302_100242.jpg

Podobnie jak w poprzednich spotkaniach uczestnicy podnieśli wiele istotnych kwestii dotyczących mikroinstalacji. Pytano zarówno o zasady funkcjonowania mikroinstalacji  jak i przebieg procesu inwestycyjnego. Zwracaliśmy również uwagę na ekonomikę tych instalacji oraz zachęcaliśmy do różnych form aktywności obywatelskiej.  Należy zgodnie podkreślić, że w ocenie mieszkańców język jakim tworzone są poszczególne przepisy oraz regulaminy dotacji jest dość niezrozumiały i stanowi główną barierę inwestowania w odnawialne źródła energii.