Spotkanie lokalne w Sanoku

Dziękujemy za udział w spotkaniu lokalnym w Sanoku


Spotkanie lokalne w Sanoku zdominowane zostało przez osoby zawodowo zajmujące się branżą OZE, jak również zawodowo pracujące w branżach pokrewnych do OZE. Taki przekrój uczestników sprawił, że duża część dyskusji dotyczyła zagadnień prawnych i technicznych. W trakcie spotkania 14 osób aktywnie włączyło się w rozmowy dotyczące problemów rynku prosumenckiego i w działania, mające na celu likwidowanie barier rozwoju tego rynku.

Spotkanie lokalne w Sanoku

Uczestnicy spotkania podnieśli wiele istotnych kwestii  związanych z funkcjonowaniem rynku prosumenckiego w świetle obowiązujących przepisów prawa. Długo dyskutowaną kwestią był brak realnych narzędzi za pomocą których możliwa byłaby egzekucja ustawowego czasu na przyłączenie mikroinstalacji przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. W kwestii rozwiązania tego problemu pojawiało się wiele ciekawych postulatów takich ja wprowadzenie zasady domniemania przyłączenia, wprowadzenia kar za opóźnienia czy wprowadzenie obowiązkowych rekompensat za czas w którym mikroinstalacja nie może pracować z winy operatora.  W dyskusji przewinął się także temat dotacji szczególnie w ramach RPO gdzie podkreślono brak skoordynowania regulaminów poszczególnych konkursów z zapisami ustawy OZE co może stanowić duży problem na etapie realizacji tych projektów.