Spotkanie lokalne w Zabrzu

Dziękujemy za udział w czwartym spotkaniu lokalnym w ramach projektu Energiczny Obywatel!

Spotkanie odbyło się 31 sierpnia 2016 roku w Centrum Innowacji Silesia w Zabrzu!


To spotkanie było dla nas z wielu względów wyjątkowe. Połączyliśmy tematykę naszych spotkań z tematyką poruszaną w ramach cyklu spotkań „Biznes przy kawie”.

W trakcie spotkania w przyjemnej, luźnej i pobudzonej dobrą kawą atmosferze, mieliśmy niepowtarzalną okazję nawiązania nowych, ciekawych znajomości i przedstawienia poznanym osobom mocnych stron wynikających z odnawialnych źródeł energii. Była to dla nas sposobność do poznania lokalnych przedsiębiorców, ich obszarów działalności oraz wymiany doświadczeń i rozwiania wszelkich wątpliwości inwestycyjnych.

Część spotkania, która obejmowała tematykę związaną z projektem Energiczny Obywatel rozpoczęła się burzą mózgów na temat energetyki odnawialnej. Następnie odbyła się dyskusja dotycząca aktualnej problematyki prawnej OZE, prowadzonych prac legislacyjnych, oczekiwań.

Na podstawie wniosków z burzy mózgów wypracowano wspólnie kilka definicji i odpowiedzi na nurtujące pytania: kim jest Prosument, jakie ma obowiązki i korzyści oraz jakie są zasady rozliczania się posiadacza mikroinstalacji z zakładem energetycznym. Podczas tego eksperymentu uświadomiono sobie, jak mało wiemy ogólnie, jako obywatele o naszych możliwościach ingerencji i uczestnictwa w działach władz. Jak słabo wykorzystujemy swoje prawa.

Po takim wstępie przystąpiono do konkretnych rozmów na temat problemów z którymi przybyli goście mieli już do czynienia. Rozmawiano o doświadczeniach związanych z instalacjami fotowoltaicznymi.

Aby wyjaśnić, skąd biorą się problemy z takimi systemami omówiono kolejne etapy budowy instalacji OZE oraz zdiagnozowano przyczynę większości problemów.

Nowy sposób prowadzenia spotkania, postawienie na aktywność uczestników, próby indywidualnego diagnozowania problemów pod okiem specjalistów – każde kolejne spotkanie wnosi coś nowego.

Już nie możemy się doczekać kolejnych!

Kilka zdjęć ze spotkania lokalnego w Zabrzu

zabrze1

zabrze2