TCHÓRZEWSKI: SZUKAMY ROZWIĄZAŃ, KTÓRE PRZYNOSZĄ KORZYŚCI ZARÓWNO EKONOMICZNE, JAK I SPOŁECZNE ORAZ ŚRODOWISKOW

– Projekt w Gilowicach to pierwszy krok do rozwoju technologii wydobycia metanu z pokładów węgla w znacznie szerszej skali – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski 6 listopada 2017 r. w Gilowicach. Podczas spotkania przedstawiono wyniki projektu badawczego dotyczącego pozyskiwania metanu z pokładów węgla realizowanego przez PGNiG we współpracy z PIG-PIB.

– Chcemy, aby upowszechnienie tej technologii skutkowało zwiększeniem potencjału wydobywczego gazu w Polsce nawet o miliard m3 gazu rocznie – powiedział minister energii. Dodał, że w ten sposób ograniczymy zależność od importu surowców z zagranicy, z pozytywnym skutkiem dla gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Szef resortu energii dodał, że usuwanie metanu z pokładów węgla oznacza zwiększenie bezpieczeństwa pracy górników oraz obniżenie kosztów wydobycia, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji metanu do atmosfery. Wskazał również, że to istotnie wpłynie na poprawę warunków funkcjonowania i obniżenie kosztów działalności kopalń węgla kamiennego w Polsce. – Chcemy w ten sposób zwiększyć rentowność i konkurencyjność górnictwa w Polsce – podkreślił.

Minister wskazał, że ten projekt pokazuje także, że Śląsk i jego bogactwa mają w sobie olbrzymi potencjał, który czeka na odkrycie. – Nasz rząd jest zdeterminowany, żeby inwestować w regiony oraz rozwijać nowe innowacyjne projekty i gałęzie przemysłu – podkreślił. – Jeżeli cały projekt GEO-METAN, którego elementem są prace w Gilowicach, okaże się sukcesem, na co szczerze liczę, to Górny Śląsk będzie wielkim beneficjentem tej nowej w polskich warunkach metody pozyskania gazu ziemnego – dodał. 

***

Projekt badawczy PGNiG S.A. w ramach konsorcjum z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym (PIG-PIB) to realizacja projektu strategicznego Innowacyjne metody poszukiwania i wydobycia węglowodorów w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r.

Projekt Gilowice jest pierwszym etapem przedsięwzięcia badawczego GEO-METAN. Jego celem jest rozwój krajowych technologii poszukiwania, wydobycia i komercyjnego wykorzystania metanu z pokładów węgla kamiennego, w tym zastosowania przedeksploatacyjnego ujęcia metanu z pokładów planowanych do eksploatacji.

Źródło: Ministerstwo Energii